مقایسه محصولات

nam: mihman
tel1: mihman
famil:
tel2:
Email:
ostan:
shahr:
codeposti:
addres:
tozih:
Expr3:
Expr4:
Expr5:
Expr6: 62
Expr7: 10906
id: 62
onvan: لیست قیمت مبدل ونک الکترونیک برای مشاهده کلیک کنید
tozihK: دریافت لیست کامل قیمت همکار و مصرف کننده مبدل ونک الکترونیک برای مشاهده کلیک کنید
tozihB:


نرخ دستگاههای ونک الکترونیک از :

1398/03/04

برای مصرف کننده:

اینورترهای ۱۲ ولت به ۲۲۰ ولت

100وات:140000

200وات گیره دار:160000

200وات بدنه نوکار:170000

300وات:321500

500وات:347500

800وات:390000

1000وات:498000

1200وات:546000

2000وات:911000

2500وات:976000

3000وات:1448000


اینورترهای۲۴به۲۲۰ولت4⃣2⃣

500وات:387000

1200وات:570000

2500وات:1000000

3500وات:1494000

500وات ۱۲به۱۱۰ولت:387000

500وات۲۴به۱۱۰ولت:387000


☑️نرخها ها به تومان است.


خرید دست آورد ایرانی ، پایش آینده فرزندان ایرانیست.

گروه ونک الکترونیک (برادران حیدری)ax1: pic/8f868dd6-1f83-42fa-b816-e771101490a2IMG_20190224_212620_513.jpg
gheimat: 0
mojodi:
gheimat2:
Expr2: 12719