مقایسه محصولات

nam: mihman
tel1: mihman
famil:
tel2:
Email:
ostan:
shahr:
codeposti:
addres:
tozih:
Expr3:
Expr4:
Expr5:
Expr6: 67
Expr7: 21575
id: 67
onvan: مبدل برق خودرو
tozihK: همراه داشتن برق ۲۲۰ ولت شهری در جاهای بدون دسترسی به برق
tozihB:

با مبدلهای ونک الکترونیک برق شهری را در هر نقطه ای همراه داشته باشیدجهت روشنایی، شارژ و راه اندازی دستگاههای برقی


ax1: pic/b0cc5d95-05fc-4fdc-b856-22abf7cb1ca0d1896277-dc1d-461a-a906-df4aba5b3b30inverter_200[1].jpg
gheimat: 0
mojodi:
gheimat2:
Expr2: 22718

کلیپ های راه اندازی وسایل برقی