پرسش و پاسخ

قطع شدن خروجی مبدل ۱۱۰ ونک الکترونیک در کامیون

قطع شدن خروجی مبدل ۱۱۰ ونک الکترونیک در کامیون

علت قطع شدن خروجی مبدل ۱۲ به ۱۱۰ ولت درکامیون چیست؟
ترانس کاهنده ی ۲۴ به ۱۲ متصل به فیش فندک کامیون آمپر لازم جهت استارت بخاری را به مبدل منتقل نمیکند و این امر باعث قطع خروجی مبدل می شود.
راهکار: برای حل این مشکل باید سیمی با طول استاندارد مستقیم از باتری وارد کابین کرده و به مبدل متصل گردد.