فن اینورتر ونک الکترونیک
فن همه ی دستگاهها به جز ۱۲۰۰ وات دائم کار است.
مشاهده 1399/10/24