محصولات

اینورتر 500 وات:24 به 110 ولت

مبدل 500 وات، 24 به 110 ولت ونک الکترونیک

387000 هزار تومان

اینورتر 500 وات

محصولی از شرکت ونک الکترونیک ایرانیان وزن تقریبی:880گرم ابعاد: 6.5×16×16سانتیمتر

387000 هزار تومان

اینورتر 1200 وات

محصولی از شرکت ونک الکترونیک ایرانیان وزن تقریبی: 1400گرم ابعاد: 6.5×15.5×18.5سانتیمتر

570000 هزار تومان

اینورتر 2500 وات

محصولی از شرکت ونک الکترونیک وزن تقریبی:1660گرم ابعاد:6.5×15.5×29.5سانتیمتر

1000000 هزار تومان

اینورتر 3500 وات

وزن تقریبی: 1680گرم ابعاد: 6.5×15.5×29.5سانتیمتر

1490000 هزار تومان