محصولات

مبدل برق خودرو 200 24

مبدل برق خودرو محصولی از ونک الکترونیک بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر ماشین 500 وات:24 به 110 ولت

اینورتر ماشین 500 وات، 24 به 110 ولت ونک الکترونیک بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر 500 وات

وزن تقریبی:880گرم ابعاد: 6.5×16×16سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر برق خودرو 1200 وات

وزن تقریبی: 1400گرم ابعاد: 6.5×15.5×18.5سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر برق خودرو 2500 وات

وزن تقریبی:1660گرم ابعاد:6.5×15.5×29.5سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر برق خودرو 3500 وات

وزن تقریبی: 1680گرم ابعاد: 6.5×15.5×29.5سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان


کلیپ های راه اندازی وسایل برقی