محصولات

مبدل برق خودرو 200 12 بدنه جدید

مبدل برق خودرو محصولی از ونک الکترونیک بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر ۵۰۰ وات بدنه نو ونک الکترونیک

مبدل برق خودرو ۵۰۰ وات ونک الکترونیک بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

مبدل برق خودرو

همراه داشتن برق ۲۲۰ ولت شهری در جاهای بدون دسترسی به برق

0 هزار تومان

راهنمای استفاده از دستگاهها

لطفا با دقت مطالعه شود قابل تعمیر در هر جای کشور

0 هزار تومان

اینورتر 500 وات:12 به 110 ولت

مبدل 12 به 110 ولت ونک الکترونیک بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر خودرو 100 وات

وزن تقریبی: 410گرم ابعاد: 16*8*6.5 بدون گیره بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر خودرو 200 وات

وزن تقریبی: 600گرم ابعاد: 16*8*6.5 همراه با گیره جهت وصل به دوسر باتری بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر ماشین 300 وات

وزن تقریبی: 845گرم ابعاد: 16*16*5/6سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر 500 وات

وزن تقریبی:880گرم ابعاد: 16*16*5/6سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر 800 وات

وزن تقریبی: 915گرم ابعاد: 6.5×16×16سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر برق 1000 وات

وزن تقریبی: 1005گرم ابعاد: 6.5×16×16سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر 1200 وات

وزن تقریبی: 1400گرم ابعاد: 6.5×15.5×18.5سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر برق خودرو 2000 وات

وزن تقریبی:1560گرم ابعاد: 6.5×15.5×29.5سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر برق خودرو 2500 وات

وزن تقریبی: 1660گرم ابعاد: 6.5×15.5×29.5سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان

اینورتر 3000 وات

وزن تقریبی:1680گرم ابعاد: 6.5×15.5×29.5سانتیمتر بدلیل نوسان قیمت جهت خرید فقط تماس بگیرید.

0 هزار تومان


کلیپ های راه اندازی وسایل برقی