لیست قیمت مبدل ونک الکترونیک برای مشاهده کلیک کنید

 • قیمت : 0 تومان

 • نرخ دستگاههای ونک الکترونیک از :

  1398/03/04

  برای مصرف کننده:

  اینورترهای ۱۲ ولت به ۲۲۰ ولت

  100وات:140000

  200وات گیره دار:160000

  200وات بدنه نوکار:170000

  300وات:321500

  500وات:347500

  800وات:390000

  1000وات:498000

  1200وات:546000

  2000وات:911000

  2500وات:976000

  3000وات:1448000


  اینورترهای۲۴به۲۲۰ولت4⃣2⃣

  500وات:387000

  1200وات:570000

  2500وات:1000000

  3500وات:1494000

  500وات ۱۲به۱۱۰ولت:387000

  500وات۲۴به۱۱۰ولت:387000


  ☑️نرخها ها به تومان است.


  خرید دست آورد ایرانی ، پایش آینده فرزندان ایرانیست.

  گروه ونک الکترونیک (برادران حیدری)