مبدل برق خودرو

0 تومان

همراه داشتن برق ۲۲۰ ولت شهری در جاهای بدون دسترسی به برق

با مبدلهای ونک الکترونیک برق شهری را در هر نقطه ای همراه داشته باشیدجهت روشنایی، شارژ و راه اندازی دستگاههای برقی