لامپ خازن دار

0 تومان

به هیچ عنوان لامپهای ال ای دی خازن دار به دستگاهها وصل نکنید