اینورتر ۳۰۰۰ وات ونک الکترونیک

0 تومان

ونک الکترونیک به هیچ عنوان اینورتر جوشکاری ندارد این روزها برخی افراد با تغییر مشخصات روی دستگاه، وات آن را ۸۰۰۰ نوشته و با قیمت گزاف آن را به نام اینورتر ۸۰۰۰ سینوسی ونک به هم میهن خود میفروشند.